სფერო დეველოპმენტი

„სფერო დეველოპმენტი“ არის „სფერო ჰოლდინგის“ შვილობილი კომპანია, რომელიც ახორციელებს მნიშვნელოვან ინვესტიციებს საქართველოში, როგორიცაა შეჩერებული მშენებლობის განახლება, ასევე დამტკიცებული პროექტების განხორციელება.